Documentation
הגשת בקשת תמיכה
מידע אישי
שם מלא*
אימייל*
מספר נייד*
 
פרטי הבקשה
הבעיה התרחשה בתאריך (פורמט: dd-mm-yyyy)
מדינה*
מיקום הרכישה
כתובת אימייל הרשומה ב- Trackimo app
מזהה המכשיר (ID)
סוג הבעיה
דפדפן אינטרנטי (במידה ויש)
מערכת הפעלה (במידה ויש)
נושא*
תיאור*
בתיבת התיאור אנא הסבר בפירוט וספק כל מידע רלוונטי בנוגע לבעיה שלך. המידע יעזור לנו להבין טוב יותר מה קרה.
העלאת קובץ